THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP:
Trong ngày: 442
Trong tháng: 685183
Tổng: 763627
 
Thông báo
Về việc tổ chức Tọa đàm khoa học nhân kỷ niệm 200 năm Ngày sinh C.Mác (05/5/1818 - 05/5/2018)

Ngày cập nhật: 29/04/2018

   

UBND TỈNH THÁI BÌNH

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ

Số         /TB-TCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                       

Thái Bình, ngày 24  tháng 4  năm 2018

   

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Tọa đàm khoa học

nhân kỷ niệm 200 năm Ngày sinh C.Mác (05/5/1818 - 05/5/2018)

 

Thực hiện Kế hoạch công tác Nghiên cứu khoa học năm 2018, Nhà trường thông báo về việc viết bài Tọa đàm khoa học nhân kỷ niệm 200 năm Ngày sinh C.Mác (05/5/1818 - 05/5/2018), cụ thể như sau:

1. Chủ đề Tọa đàm khoa học:“Sức sống của Chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay”;

2. Thời gian tổ chức Tọa đàm: ½ ngày, Thứ 6, ngày 04/5/2018;

3. Thành phần tham dự: Giảng viên;

4. Nội dung: Nghiên cứu về thân thế, sự nghiệp của Các Mác và những giá trị to lớn của Chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay, đặc biệt trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam;

Đề nghị các giảng viên viết bài tham dự Tọa đàm. Bài viết không quá 6 trang A4,  gửi về đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thuận, Trưởng phòng Khoa học-Thông tin-Tư liệu (cả bản in và file mềm) trước 16h00 ngày 02/5/2018 để Ban Tổ chức tổng hợp.

Nhận được thông báo này đề nghị các đơn vị và cá nhân khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Giám đốc Trường (qua Phòng Khoa học-Thông tin-Tư liệu) để kịp thời giải quyết./.           

                                  

Nơi nhận:

- Ban giám đốc (để chỉ đạo);

- Các khoa, phòng (để thực hiện);    

- Lưu: VT, PKH.

GIÁM ĐỐC

                             (Đã ký)

 

 

Nguyễn Viết Hiển

 
Bản quyền thuộc Trường Chính trị tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 332, đường Lý Thường Kiệt, phường Trần Lãm, Thành Phố Thái Bình
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Đức Luận
Chức vụ: Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 02273.738.190
Giấy phép xuất bản số 26/GP-TTĐT của Sở Thông Tin và Truyền Thông ngày 23 tháng 5 năm 2017