THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP:
Trong ngày: 439
Trong tháng: 685180
Tổng: 763624
 
Thông báo
Thông báo tuyển sinh chuyên viên, chuyên viên chính năm 2018

Ngày cập nhật: 05/04/2018

   

UBND TỈNH THÁI BÌNH

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ

 

Số: 84/TB-TCT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thái Bình, ngày 02 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên và chuyên viên chính

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP, ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP, ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 của Nhà trường, Trường Chính trị tỉnh Thái Bình thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên và chuyên viên chính như sau:

I. Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên

1. Đối tượng tuyển sinh

- Cán bộ, công chức, viên chức đang giữ ngạch chuyên viên và tương đương chưa tham gia khóa học bồi dưỡng ngạch chuyên viên;

- Cán bộ, công chức, viên chức đang giữ ngạch cán sự và tương đương chưa tham gia khóa học bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

2. Chư­ơng trình, nội dung bồi dưỡng: Thực hiện theo Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên (Ban hành kèm theo Quyết định số 900/QĐ-BNV ngày 06/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

3. Văn bằn, chứng chỉ: Hoàn thành chư­ơng trình bồi dưỡng, học viên đ­ược cấp chứng chỉ theo quy định hiện hành.

II. Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

1. Đối tượng tuyển sinh

- Cán bộ, công chức, viên chức giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương chưa tham gia học khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính;

- Cán bộ, công chức, viên chức giữ ngạch chuyên viên và tương đương chưa tham gia học khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính.

2. Điều kiện dự học

-  Đã có bằng tốt nghiệp đại học;

-  Đã có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên;

3. Chư­ơng trình, nội dung bồi dưỡng: Thực hiện theo Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính (Ban hành kèm theo Quyết định số 2367/QĐ-BNV ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

4. Văn bằng, chứng chỉ: Hoàn thành chư­ơng trình bồi dưỡng, học viên được cấp chứng chỉ theo quy định hiện hành.

III. Thời gian, địa điểm và kinh phí học

1. Thời gian: Học từ tháng 5/2018 đến tháng 7/2018 (Khai giảng ngày 05/5/2018).

2. Hình thức học: Học ngày thứ bẩy, chủ nhật hàng tuần.

3. Địa điểm học: Trường Chính trị tỉnh Thái Bình.

4. Kinh phí: Do người học tự đóng góp (2.600.000 đồng/học viên/khóa học chuyên viên, chuyên viên chính).

IV. Thủ tục tuyển sinh

1. Hồ sơ đăng ký dự học

- Đơn xin đi học;

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ có chứng thực;

- Phiếu hồ sơ đăng ký dự học.

2. Nhận hồ sơ đăng ký dự học

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 06/4/2018 đến hết ngày 02/5/2018.

- Nơi nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo, Trường Chính trị tỉnh Thái Bình (Địa chỉ: Số 332, Km1, Phố Lý Thường Kiệt, Phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình). Điện thoại liên hệ: 0913.519.980 hoặc 0906.136.624.

(Mẫu hồ sơ tuyển sinh đăng tại Website: http://truongchinhtrithaibinh.edu.vn).

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (để báo cáo);

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- Ban Tổ chức huyện uỷ, Thành uỷ;

- Phòng Nội vụ huyện, Thành phố;

- Ban Giám đốc (để chỉ đạo);

- Các khoa, phòng (để thực hiện);

- Lưu: VT, ĐT.

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Viết Hiển

 
Bản quyền thuộc Trường Chính trị tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 332, đường Lý Thường Kiệt, phường Trần Lãm, Thành Phố Thái Bình
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Đức Luận
Chức vụ: Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 02273.738.190
Giấy phép xuất bản số 26/GP-TTĐT của Sở Thông Tin và Truyền Thông ngày 23 tháng 5 năm 2017