THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP:
Trong ngày: 444
Trong tháng: 685185
Tổng: 763629
 
Tin tức - sự kiện
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngày cập nhật: 10/01/2018

    Ngày 10/01/2018, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, dự Hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc Học viện: đồng chí Lê Quốc Lý, đồng chí Nguyễn Viết Thảo; các đồng chí nguyên Phó Giám đốc Học viện: đồng chí Trương Thị Thông, đồng chí Nguyễn Tất Giáp; đồng chí Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện; đại diện lãnh đạo 72 trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường bộ, ngành; cùng hơn 200 cán bộ, công chức, viên chức đại diện cho hơn 2000 cán bộ, công chức, viên chức toàn hệ thống học viện.

Các đại biểu thành kính làm lễ dâng hoa trước tượng đài Bác

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện khẳng định: năm 2017, dưới sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ, sự phối hợp cộng tác của các ban Đảng, các bộ ngành Trung ương và Thường trực các tỉnh, thành ủy trên toàn quốc, với phương châm “Đột phá, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả”, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ giao phó. Công tác quản lý trong toàn hệ thống Học viện được tăng cường, đảm bảo tính hệ thống và đồng bộ, tạo điều kiện để các đơn vị trực thuộc (Học viện và các viện chuyên ngành) phát huy tính chủ động, sáng tạo.

Năm 2017, Học viện tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, trọng tâm là chương trình đào tạo cao cấp lý luận chính trị và các chương trình bồi dưỡng chức danh đảm bảo tính cơ bản, hệ thống, thực tiễn và hiện đại, phù hợp với đối tượng, chức năng và nhiệm vụ đào tạo của Học viện. Bám sát và chú trọng cập nhật các nội dung trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII; bổ sung những nội dung mới, những vấn đề mang tính toàn cầu, khu vực và trong nước đang tác động đến mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước. “Công tác quản lý đội ngũ giảng viên được quy chế hóa, tăng cường kỷ luật phát ngôn và đạo đức nhà giáo. Quản lý hoạt động học tập và rèn luyện của học viên được đổi mới và tăng cường chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật học đường với nhiều biện pháp”, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong năm 2017, Học viện đã đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tổng kết, phát triển lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các chương trình nghiên cứu khoa học được triển khai đồng bộ, quy mô lớn và đạt được nhiều kết quả tích cực; việc triển khai các hoạt động liên kết, hợp tác nghiên cứu khoa học với các bộ, ban, ngành, địa phương và các đối tác quốc tế được chú trọng đẩy mạnh. Quan hệ phối hợp công tác với cấp ủy địa phương về đào tạo bồi dưỡng cán bộ được tăng cường. Năm 2017, Học viện đã tổ chức hơn 30 đoàn công tác do Giám đốc Học viện làm trưởng đoàn đến làm việc với lãnh đạo các tỉnh, thành ủy và các trường chính trị, thành phố trực thuộc Trung ương về công tác trường chính trị. Đây là hoạt động có tính đột phá của Học viện được lãnh đạo các địa phương và các trường chính trị đánh giá rất cao. Các buổi làm việc đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và quản lý các trường chính trị ở địa phương trong tình hình mới.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng thẳng thắn chỉ ra những bất cập, hạn chế của Học viện trên các mặt công tác năm 2017 và các nhiệm vụ trọng tâm Học viện cần thực hiện trong năm 2018, trong đó chú trọng nhấn mạnh việc tiếp tục đổi mới nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo phương châm cơ bản, hệ thống, hiện đại và thực tiễn, thực hiện thống nhất các chương trình trong toàn Học viện và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các trường bộ, ngành; đổi mới phương thức quản lý đào tạo, bồi dưỡng theo hướng đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Thực hiện đào tạo toàn diện, chú trọng cả nâng cao trình độ kiến thức, năng lực tư duy khoa học và rèn luyện lập trường tư tưởng chính trị, đạo đức, tác phong, lối sống; khắc phục căn bệnh ngại học, lười học tập lý luận chính trị. Chú trọng nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học trên các hướng: bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn cho Đảng, Nhà nước trong hoạch định đường lối, chủ trương, chiến lược, chính sách, pháp luật; phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện.

Đối với tổ chức bộ máy đơn vị, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng, trong năm 2018, Học viện sẽ tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy của Học viện và các đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đủ năng lực, phẩm chất, có tiềm năng trong nghiên cứu khoa học; đảm bảo sự phát triển liên tục và vững chắc của Học viện trong thời kỳ mới.

Tại Hội nghị, đã có nhiều tham luận và ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu đến từ các trường chính trị tỉnh, thành phố, các đơn vị và Học viện trực thuộc đóng góp vào Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Đa số các ý kiến đều nhất trí cao với bản Dự thảo. Trên tinh thần xây dựng, trách nhiệm, thẳng thắn và cởi mở, các đại biểu đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế còn tồn tại; đóng góp những giải pháp, kinh nghiệm nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác; tăng cường, phát huy hơn nữa vai trò, vị thế và bản sắc của Học viện.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện báo cáo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương biểu dương những thành tích xuất sắc mà các tập thể cán bộ, công chức, viên chức, học viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã đạt được trong thời gian qua. Với phương châm “Đột phá - Sáng tạo - Chất lượng - Hiệu quả”,  năm 2017, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác nghiên cứu khoa học và trong các mặt công tác khác. “Thông qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng của Học viện, đội ngũ cán bộ của Đảng và hệ thống chính trị đã được trang bị và nâng cao trình độ lý luận, bản lĩnh chính trị, kỹ năng, phương pháp lãnh đạo, quản lý và tác phong công tác, lề lối làm việc; có khả năng và đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới”, đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đồng chí Trần Quốc Vượng yêu cầu trong thời gian tới Học viện cần tiếp tục củng cố, nâng cao vị thế của Học viện với tư cách là Trường Đảng cao cấp của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; tiếp tục khẳng định rõ vị thế là trung tâm quốc gia duy nhất có chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp, cán bộ khoa học lý luận chính trị cho hệ thống chính trị; là trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý; là cơ quan chịu trách nhiệm về tổ chức, hướng dẫn triển khai nhiệm vụ chuyên môn của các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các trường bộ, ngành. Xây dựng chiến lược phát triển của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 – 2025 và tầm nhìn 2035 với kế hoạch và lộ trình thích hợp, đảm bảo các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và tham mưu, tư vấn đường lối, chính sách của Học viện thể hiện rõ bản sắc của ngôi trường cao cấp nhất của Đảng.

Trong đó, Học viện cần tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý; tiếp tục đổi mới nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo hướng: cơ bản, hệ thống, hiện đại và thực tiễn. Cập nhật các nội dung  mới trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII; bổ sung những nội dung mới, những vấn đề mang tính toàn cầu, khu vực, trong nước đang tác động đến đời sống mọi mặt của đất nước. Đảm bảo các nội dung đào tạo, giảng dạy được áp dụng thống nhất và có sự quản lý chặt chẽ trong phạm vi toàn Học viện và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các trường cán bộ thuộc các bộ, ngành. Đặc biệt trong năm 2018, Học viện cần chủ động xây dựng nội dung chương trình, lựa chọn giảng viên và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức các lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cấp chiến lược Khóa XIII và các khóa tiếp theo của Đảng; các lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025. “Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng mà Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao cho Học viện trong năm 2018”, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

Đối với công tác nghiên cứu khoa học, đồng chí yêu cầu Học viện cần đẩy mạnh nghiên cứu khoa học vừa để bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; vừa góp phần cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn cho Đảng, Nhà nước trong hoạch định đường lối, chủ trương, chiến lược, chính sách, pháp luật; vừa để phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện.

Để thực hiện nhiệm vụ trên, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng yêu cầu Học viện cần tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Học viện và các đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu viên có tính Đảng cao, được đào tạo cơ bản, chuyên sâu lý luận, có kiến thức, tầm nhìn về đất nước và thế giới, có trình độ và phương pháp sư phạm, có phẩm chất đạo đức, lối sống gương mẫu. Trong điều kiện hiện nay, Học viện cần tăng cường mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến phổ biến, trao đổi về chủ trương, đường lối, chính sách mới, về những vấn đề lớn, cấp thiết, quan trọng của đất nước; tăng cường mời các cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương có trình độ, năng lực và kinh nghiệm thực tiễn tham gia giảng dạy tại Học viện.

Đồng chí Trần Quốc Vượng đặc biệt nhấn mạnh về tính Đảng và tiêu chuẩn đối với đội ngũ cán bộ làm trong hệ thống trường Đảng, và cho rằng, đội ngũ cán bộ của Trường Đảng nhất thiết phải là những Đảng viên gương mẫu; tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng và của dân tộc; am hiểu lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước. Đây chính là những tư chất nội tại không thể thiếu, tạo nên đặc thù phân biệt đội ngũ cán bộ, giảng viên của hệ thống trường Đảng với đội ngũ cán bộ, giảng viên các trường đại học, các cơ sở đào tạo khác trên đất nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng tin tưởng với truyền thống vẻ vang 69 năm xây dựng và phát triển, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và học viên, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Tin, ảnh: Bùi Thanh & Mạnh Thắng (nguồn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) 
Bản quyền thuộc Trường Chính trị tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 332, đường Lý Thường Kiệt, phường Trần Lãm, Thành Phố Thái Bình
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Đức Luận
Chức vụ: Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 02273.738.190
Giấy phép xuất bản số 26/GP-TTĐT của Sở Thông Tin và Truyền Thông ngày 23 tháng 5 năm 2017